NYnet Limited

A company owned by local government, a elwir hefyd yn NYnet

NYnet is a private limited company, wholly owned by North Yorkshire County Council, and so subject to Freedom of Information Law.

NYnet is Superfast North Yorkshire's "delivery partner".

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i NYnet Limited drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.