National Treatment Agency for Substance Misuse

A special health authority a a body that is now defunct, a elwir hefyd yn NTA

The NTA was abolished on 1st April 2013.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.