North Wales Trunk Road Agency

A trunk road agency a a body that is now defunct

We do not currently have an email address for this authority.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.