Oil and Gas Authority

An executive agency, a elwir hefyd yn North Sea Transition Authority

The Oil and Gas Authority is being established in response to the Wood Review into oil and gas recovery from the UK Continental Shelf.

This body assumed the operating name of North Sea Transition Authority on 21 March 2022[1].

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Oil and Gas Authority drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.