North East Wales NHS Trust

A part of the National Health Service, rhan o'r GIG yng Nghymru and a body that is now defunct

The Trust ceased to exist 1 July 2008 due to a merger which formed North Wales NHS Trust which was later mergerd into Betsi Cadwaladr University Local Health Board.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.