National Museums of Northern Ireland

A museum or gallery, a elwir hefyd yn NMNI

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i National Museums of Northern Ireland drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.