Northern Ireland Transport Holding Company

A railway company, a elwir hefyd yn NITHCo / Translink

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Northern Ireland Transport Holding Company drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.