Prisoner Ombudsman for Northern Ireland

An ombudsman, a elwir hefyd yn NI Prisoner Ombudsman

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Prisoner Ombudsman for Northern Ireland drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.