Tyne and Wear Passenger Transport Executive

A passenger transport executive, a elwir hefyd yn Nexus

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Tyne and Wear Passenger Transport Executive drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.