New Prospect

A housing ALMO a a body that is now defunct

New Prospect's housing has been transferred to a new organisation: City West Housing Trust

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.