Mid Wales Trunk Road Agency

A trunk road agency a a body that is now defunct, a elwir hefyd yn MWTRA

The Mid Wales Trunk Road Agency manages the maintenance of almost 700Km of highway.[1]

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.