Gaelic Media Service / Seirbheis nam Meadhanan Gaidhlig

A media organisation, a elwir hefyd yn MG ALBA

Under the Freedom of Information Act 2000 you have the right to ask for information from the Gaelic Media Service except for information the Gaelic Media Service holds for the purposes of journalism, art or literature.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Gaelic Media Service / Seirbheis nam Meadhanan Gaidhlig drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.