West Yorkshire Passenger Transport Executive

A passenger transport executive a a body that is now defunct, a elwir hefyd yn Metro

The West Yorkshire Passenger Transport Executive was abolished on 1st April 2014. It was replaced by West Yorkshire Combined Authority.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.