Merseytravel

A passenger transport executive

Before 1st April 2014, Merseytravel was officially called Merseyside Passenger Transport Executive.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Merseytravel drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.