Merseyside Passenger Transport Executive

A passenger transport executive a a body that is now defunct

On 1st April 2014, Merseyside Passenger Transport Executive officially became known as Merseytravel.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.