Meirionnydd Community Health Council (CHC)

A part of the National Health Service, rhan o'r GIG yng Nghymru and a body that is now defunct

On 1st April 2010, this body was replaced by the Betsi Cadwaladr Community Health Council.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.