Land Registration Rule Committee

A rules committee, a elwir hefyd yn LRRC

The role of the Land Registration Rule Committee is set out in sections 102 and 127 of the Land Registration Act 2002. The Committee provies advice and assistance to the Lord Chancellor in connection with land registration rules and related fees.[1]

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Land Registration Rule Committee drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.