London Legacy Development Corporation

A Mayoral development corporation a a member of the GLA Group and Family, a elwir hefyd yn LLDC

Public body responsible for management and development Olympic Park after the 2012 Olympics[1]

The London Legacy Development Corporation acts as the planning authority for the area around and including Queen Elizabeth Olympic Park.[2]

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i London Legacy Development Corporation drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.