Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 611 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Welsh Establishment'

0 cais.
0 cais.
0 cais.
0 cais.
A school based in Llandaff, Cardiff.
0 cais.
This establishment closed on 31 August 2019, its successor was: Christ the Word School, Denbighshire.
Wedi darfod.
0 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

llywodraeth ganolog

Addysg

Gwasanaethau Brys

Environment and agriculture

Groups of public authorities

Iechyd

Law making bodies, the courts and the legal system

Local and regional

Media and culture

Recreation

Military and security services

Trafnidiaeth a Seilwaith

Arall

Defunct bodies

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Forthcoming