Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 7052 awdurdod cyhoeddus yn dechrau gyda(g) 'S'

0 cais.
Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.
0 cais.
Heddlu De Cymru yw’r heddlu mwyaf yng Nghymru. Heddlu De Cymru yn darparu gwasanaeth plismona i 1.3 miliwn o bobl (42% o boblogaeth y wlad)[1] . Mae...
0 cais.
Dental Surgery, 3 Manor Road North, Esher, KT10 0AA
0 cais.
72 Well Hall Road, Eltham, London, SE9 6SL
0 cais.
Gelwir hefyd Sabhal Mor Ostaig. Part of the University of the Highlands and Islands. Sabhal Mòr Ostaig UHI provides degrees taught entirely through the medium of Gaelic as well as lan...
0 cais.
Sackville Road Orthodontic Clinic, 70, Sackville Road, Hove, BN3 3HA
0 cais.
191 High Street, 191 High Street, Acton, London, W3 9DD
0 cais.
A primary school based in Leigh, Lancashire.
0 cais.
A primary school based in Teddington.
0 cais.
Gelwir hefyd SBNI.
0 cais.
Gelwir hefyd SERP. Safety camera partnerships, also known as speed camera partnerships, road safety forums, local road safety partnerships, or casualty reduction partners...
0 cais.
Safety camera partnerships, also known as speed camera partnerships, road safety forums, local road safety partnerships, or casualty reduction partner...
0 cais.
Safety camera partnerships, also known as speed camera partnerships, road safety forums, local road safety partnerships, or casualty reduction partners...
0 cais.
This body may not be subject to Freedom of Information law. We list it here because it is funded via business rates. Do consider if your request might...
0 cais.
Gelwir hefyd Sainsbury's. Sainsbury's in-store pharmacy business was purchased by Celesio (McKesson) in 2015[1, 2], and is now part of Lloyds Pharmacy. Retailers are also...
0 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

llywodraeth ganolog

Addysg

Gwasanaethau Brys

Environment and agriculture

Groups of public authorities

Iechyd

Law making bodies, the courts and the legal system

Local and regional

Media and culture

Recreation

Military and security services

Trafnidiaeth a Seilwaith

Arall

Defunct bodies

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Forthcoming