Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 3 awdurdod cyhoeddus yn y categori 'Marine conservation zones'

This Marine Conservation Zone appears not to be subject to the Freedom of Information Act 2000.
0 cais.
This Marine Conservation Zone appears not to be subject to the Freedom of Information Act 2000.
0 cais.
This Marine Conservation Zone appears not to be subject to the Freedom of Information Act 2000.
0 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?

Dangos yn unig ...

Yn dechrau gyda

llywodraeth ganolog

Addysg

Gwasanaethau Brys

Environment and agriculture

Groups of public authorities

Iechyd

Law making bodies, the courts and the legal system

Local and regional

Media and culture

Recreation

Military and security services

Trafnidiaeth a Seilwaith

Arall

Defunct bodies

Gweinyddiaeth Ddatganoledig

Forthcoming