Awdurdodau cyhoeddus

Cafwyd hyd i 419 awdurdod cyhoeddus

1 cais.
Gelwir hefyd Blackpool Council.
1 cais.
Gelwir hefyd Bolton Council.
1 cais.
Gelwir hefyd Bury Council.
1 cais.
Gelwir hefyd Calderdale Council.
1 cais.
Gelwir hefyd Edinburgh City Council.
1 cais.
Gelwir hefyd City of London.
1 cais.
Gelwir hefyd Conwy Council.
1 cais.
4 cais.
Gelwir hefyd Cyngor Fynwy.
1 cais.

Methu dod o hyd i'r un sy eisiau arnoch?