Institute of Trade Mark Attorneys

An approved regulator of legal services, a elwir hefyd yn ITMA

This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).

The Institute is the professional body responsible for the regulation of the Trade Mark Attorney profession under the Legal Services Act 2007. ITMA is not subject to FOI.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Institute of Trade Mark Attorneys drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.