Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

A regulator, a elwir hefyd yn ICO

Gallwch ddefnyddio'r wefan hon i ofyn am wybodaeth wedi'i gofnodi. Dylid anfon unrhyw ohebiaeth arall (gan gynnwys cwynion) at y Comisiynydd yn uniongyrchol.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.