Hywel Dda NHS Trust

An NHS trust, rhan o'r GIG yng Nghymru and a body that is now defunct

The trust was officially formed on April 1st 2008 following the merger of the former Carmartheshire, Ceredigion & Mid Wales and Pembrokeshire & Derwen NHS Trusts. On 1st October 2009, it was replaced by the Hywel Dda Health Board.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.