Health Professions Council

Relating to health / social care a a body that is now defunct, a elwir hefyd yn HPC

On 1st August 2012, the HPC was replaced by the Health and Care Professions Council.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.