Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi

An executive agency, a elwir hefyd yn HMPPS

Fe'i henwwyd o'r blaen yn Wasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol (NOMS)

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.