Highways Agency

An executive agency a a body that is now defunct

After April 2015, the Highways Agency was replaced by Highways England.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.