Homes for Islington Limited

A housing ALMO a a body that is now defunct, a elwir hefyd yn HfI

From 1st April 2012, Homes for Islington no longer exists and all functions are handled by Islington Borough Council.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.