Health Protection Agency

Relating to health / social care a a body that is now defunct

The Health Protection Agency was abolished on 1st April 2013.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.