Greater Manchester Passenger Transport Executive

A passenger transport executive a a body that is now defunct, a elwir hefyd yn GMPTE

On 1st April 2011, GMPTE became Transport for Greater Manchester.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.