General Medical Council

Relating to health / social care, a elwir hefyd yn GMC

The General Medical Council (GMC) is a public body that maintains the official register of medical practitioners (medical doctors) within the United Kingdom.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i General Medical Council drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.