Genesis Housing Group

A housing association a a body that is now defunct, a elwir hefyd yn Genesis

In April 2018 this body merged with Notting Hill Housing to form Notting Hill Genesis (NHG).

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.