Government Actuary's Department

A non-ministerial department, a elwir hefyd yn GAD

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Government Actuary's Department drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.