Forestry England

An executive agency

Known as Forest Enterprise (England) until a rebranding as of 1 April 2019.

This body manages 250,000 hectares of publicly owned woodland and other natural environments across England.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Forestry England drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.