Foyle, Carlingford and Irish Lights Commission

A north/south body, a elwir hefyd yn FCILC

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Foyle, Carlingford and Irish Lights Commission drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.