Essex Police, Fire and Crime Commissioner

A policing body, an office of a Police and Crime Commissioner (or equivalent) and a fire and rescue authority, a elwir hefyd yn Essex PFCC

Office of the Essex Police, Fire and Crime Commissioner

From 1st October 2017, the Essex Police & Crime Commissioner took over responsibility for Fire & Rescue Services; becoming the Essex Police, Fire & Crime Commissioner.

The Commissioner is responsible for strategic direction and oversight of Essex Police and Essex County Fire & Rescue Service.

Please consider if your request would be better directed to the relevant service.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Essex Police, Fire and Crime Commissioner drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.