Eastern Inshore Fisheries and Conservation Authority

An inshore fisheries and conservation authority, a elwir hefyd yn EIFCA

On 1st April 2011, this authority replaced the Eastern Sea Fisheries Joint Committee.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Eastern Inshore Fisheries and Conservation Authority drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.