Edinburgh Trams Limited

Foo, a company owned by local government and gweithredwr tramffordd, a elwir hefyd yn Edinburgh Trams

As Edinburgh Trams Limited is owned entirely by public authorities we are subject to the Freedom of Information (Scotland) Act 2002.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Edinburgh Trams Limited drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.