Edinburgh College of Art

Foo, a higher educational institution and a body that is now defunct

On 1st August, Edinburgh College of Art became part of the University of Edinburgh.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.