Defence Nuclear Organisation

Part of the Armed Forces of the Crown, a elwir hefyd yn DNO

The Defence Nuclear Organisation is a part of the Ministry Of Defence

Cais 1
kerkese per planet nukleare dfdfdf dfdf KKKK
Cais wedi ei anfon i Defence Nuclear Organisation gan aria it ar .

Yn hwyr iawn

Dear Defence Nuclear Organisation, dfdfd dfd f fdfdd fKKKK df d f d fd f d f df d Yours faithfully, aria it

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio Demo Alaveteli a ddangosir. ?