Distance Lab Limited

Foo, a public corporation and a body that is now defunct

Distance Lab was a wholly-owned subsidiary of Highlands and Islands Enterprise.

Nid yw'r awdurdod hwn yn bodoli bellach, felly ni allwch wneud cais iddo.