Department of Education (Northern Ireland)

Awdurdod cyhoeddus, a elwir hefyd yn DENI

Note the Education and Training Inspectorate (ETI) is part of the Department of Education.*

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Department of Education (Northern Ireland) drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.