Cyngor Caerdydd

Awdurdod cyhoeddus

Cais 1
FOI Administration Info
Ymateb gan Cyngor Caerdydd i Alex Parsons ar .

Yn aros am gael ei ddosbarthu.

Annwyl Mr Parsons Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI11971. Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol....

Dim ond ceisiadau a wnaed gan ddefnyddio Demo Alaveteli a ddangosir. ?