Cymwysterau Cymru

A regulator

Y corff rheoleiddio annibynnol ar gyfer cymwysterau nad ydynt yn gymwysterau gradd a chymwysterau galwedigaethol yng Nghymru.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Cymwysterau Cymru drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.