Crown Office and Procurator Fiscal (Scotland)

Foo a a non-ministerial department

Among other duties the Procurator Fiscal performs, in Scotland, a role analogous to the role carried out in England and Wales by coroners.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Crown Office and Procurator Fiscal (Scotland) drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.