Crown Estate Scotland

Foo a a public corporation

Crown Estate Scotland manages land and property owned by the Monarch in right of the Crown. The business was set up following the Scotland Act 2016 and pays all revenue profit to the Scottish Consolidated Fund. Land and property held elsewhere in the UK that is owned by the Monarch in the right of the Crown is managed by a different organisation - The Crown Estate.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Crown Estate Scotland drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.