Crown Prosecution Service

A non-ministerial department, a elwir hefyd yn CPS

The Director of Public Prosecutions (DPP) is the head of the Crown Prosecution Service. The Director operates under the superintendence of the Attorney General, who is accountable to Parliament for the CPS.[1]

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Crown Prosecution Service drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.