Cornwall Inshore Fisheries and Conservation Authority

An inshore fisheries and conservation authority

On 1st April 2011, this authority replaced the Cornwall Sea Fisheries Committee.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Cornwall Inshore Fisheries and Conservation Authority drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.