Competition and Markets Authority

A non-ministerial department

The Competition and Markets Authority is a non-ministerial government department, it is the UK's lead competition and consumer body.

Ceisiadiau Rhyddid Gwybodaeth a wnaethpwyd gan ddefnyddio'r wefan hon

Nid oes neb wedi gwneud unrhyw geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Competition and Markets Authority drwy ddefnyddio'r wefan hon eto.